1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП Хохлов Віталій Вячеславович, ЄДРПОУ 3211605390, далі за текстом - «Продавець» незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець), укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця. https://keratin.pro  (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2 Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення, на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1.В цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

«Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

«Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

«Одержувач» - фізична та / або юридична особа визначений (-а) Покупцем, який повинен отримати замовлений Товар.

«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і здійсненні оплати.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом договору є нормативне врегулювання здійснення продажу Товару (ів), згідно з чинним прайсом, що опублікований на сайті dich.com.ua, а також оформлення, підтвердження та обробки замовлення, оплати, доставки, повернення придбаного товару Покупцем.

4. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТОВАРУ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину що є в наявності.

4.2. Кожна одиниця товару може бути представлена ​​в замовленні в будь-якому доступному кількості, за умови її наявності на складі.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4.5 Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення, до того моменту поки він не оплачений.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ (ІВ)

5.1. Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

5.2. Покупець оплачує вартість замовлення за Договором, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

5.3. Ціни на будь-які позиції Товару, зазначені в Інтерент-магазині є чинними на момент здійснення замовлення.

5.4. Способи оплати:

належним платежах при отриманні. Оплата здійснюється за фактом отримання товару в відділеннях транспортних компаній за готівковий розрахунок у національній валюті України - гривні. Оплата за послуги переказу грошових коштів за придбаний товар (и) Покупцем Продавцю, а також будь-які комісії або інші грошові витрати здійснюється Покупцем. Через платіжні системи VISA, MasterCard, використовуючи сторонні сервіси.

6. УМОВИ ВИКОНАННЯ (ДОСТАВКИ) ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка товару (ів), придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до відділень транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Видача товару (ів) в складі-магазині.

6.3. Разом із замовленням Покупцеві видаються документи згідно із законодавством України.

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ

7.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно з чинним законодавством України.

7.2. Повернення товару належної якості в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

7.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

– за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей; – за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.   

9. ІНШІ УМОВИ 

 9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https:/kertin.pro

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін. 

10. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію , відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.